Mesafeli Satış Sözleşmesi

Son güncelleme: 24 Mart 2022

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI
Ünvanı : SM Bilişim Ltd. (Sanal Mimarlar)
Adres: Abide-i Hürriyet Cd. No:211 Blackout Center A Blok D:67 Şişli, İstanbul, Türkiye
Telefon : (0212) 224 23 70
E-posta:bilgi@sanalmimarlar.com
 

1.2- ALICI
Adı Soyadı:
Telefon:
E-posta:

 

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.buysoci.al internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMET

Hizmetin türü , satış bedeli, ödeme şekli seçilen hizmetin işlem koduna göre aşağıda belirtilen gibidir.

Hizmet Türü :
İşlem kodu :
Satış Fiyatı (KDV Dahil):
Ödeme :
Hizmetin İfa Tarihi :
Fatura Adresi :

3.2 Ödeme Şekli: Kredi Kartı İle Ödeme

3.3. Alıcı vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kredi Kartına İade Prosedürü
Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda ,alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:
Müşterimiz ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SM Bilişim (buysoci.al) bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra ,Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşterimizin kredi kartına iadesi durumunda,konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları,yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.Müşterinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları ,eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra , iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SM Bilişim, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SM Bilişim, bir iade işlemi sözkonusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani SM Bilişim ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SM Bilişim'in Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

3.4. Kapıdan Ödeme İle Havale/Eft Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü
Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek,Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır)  havale ve /EFT şeklinde yapılacaktır.

3.5. Teslimat Şekli ve Adresi :

TESLİMAT:
Hizmetin fiziksel teslimatı yapılmayacak olup, servisin aylık kullanım hakkı Alıcı'ya tanımlanacaktır.


FATURA:
Fatura Kesilecek Firma / Kişi:
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi:
Vergi Numarası:

MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- SATICI, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle sorumludur.

4.3- Sözleşme konusu hizmet, ALICI’ dan başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, söz konusu kişinin ifayı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir.

4.4- Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5- Hizmetin ifasından sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, ALICI doğan zararlardan sorumludur.

4.6- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI'ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 CAYMA - İPTAL - VAZGEÇME - HAKKI

5.1- Alıcının hizmetin başlangıcını kaçırdığını ve ifayı sonradan kabul edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, alıcıya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5.2- Satıcı, gerekli gördüğü durumda ilan ettiği veya kayıt aldığı hizmetleri başlangıcından 1 gün önceye kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Alıcı, bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediği takdirde hizmeti iptal edip, ödediği ücretin aylık ücretin tamamını 10 gün içinde geri alma hakkına sahiptir.


Cayma bildiriminin yapılacağı açık adresimiz:
SM Bilişim Ltd. (Sanal Mimarlar)
Adres: Abide-i Hürriyet Cd. No:211 Blackout Center A Blok D:67 Şişli, İstanbul, Türkiye
Telefon : (0212) 224 23 70

MADDE 6 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Kampanyalı hizmetler, ve ek indirim imkanları ile satın alınan hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.
SM Bilişim'ın işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri,ulaşımın kesilmesi,yangın ,deprem,sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise , Bu tip durumlarda Alıcı,SM Bilişim’ın hiçbir sorumluluğu olmadığını,siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür Alıcı tarafından kabul edilir.)

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI: SM Bilişim Ltd. Şti.
ALICI:
TARİH :

Bize Ulaşın

Sorularınız, bilgi almak veya şikayet için:
SM Bilişim Ltd. (Sanal Mimarlar)
Abide-i Hürriyet Cd. No:211
Blackout Center A Blok D:67 Şişli, İstanbul, Türkiye
e-posta:bilgi@sanalmimarlar.com

Loading...